3BDE

ipari adatgyűjtő, adat tároló és adat továbbító eszköz beszerelési, beüzemelési utasítása

Bontsa ki a csomagolást és ellenőrizze a doboz tartalmát a benne található lista alapján. Eltérés esetén haladéktalanul jelezze a megadott elérési módon. Több eszköz beszerelése esetén ügyeljen, hogy ne keveredjenek gépek, járművek előre meghatározott tartozékai.

Jelölje ki a 3BD-E beépítési helyét a tartály felső felületének közép pontjában. Állapítsa meg az alábbi ábra szerint, hogy a 3BD-E működési hossza megfelelő ehhez azüzemanyagtartályhoz, amelyikbe beépíteni akarja.

 

Ügyeljen arra, hogy a beszerelési hely ne legyen fém részekkel takart egyik oldalról sem.Fölötte legalább 30 cm szabad hely maradjon. Fontos, hogy a beszerelt szintadó ne érintkezzen fémfelülettel. (pl. tartály alja, oldala, hullámtörő, csővezeték, stb.)

Vegye figyelembe, hogy fém vagy műanyag tartályba kerül e beépítésre a 3BD-E eszköz.

A kijelölt helyen készítsen Ø 21 mm méretű furatot. Javasolt a fémhez használható körkivágó szakszerű használata. A furat elkészítése után tisztítsa meg a beszerelés helyét. Ügyeljen arra, hogy a keletkezett forgács, hulladék ne kerüljön az üzemanyagtartályba.

Fém tartály esetén helyezze a csomagban található gumi alátétet a műanyag szintadó tartó alsó felületére úgy, hogy a furatok szabadok legyenek. Az így összeillesztett darabot helyezze be az elkészített furatba. (Műanyag tartály esetében nem szükséges a gumitömítés.)

Fém tartály esetén a szakma szabályai szerint rögzítse a szintadó tartót a csomagban található önmetsző csavarokkal. Ügyeljen a helyes meghúzási sorrendre és a meghúzási nyomatékra. Műanyag tartálynál a ragasztásos eljáráshoz használjon LOCTITE 3090 ragasztót az előírt technológia szerint. Vegye figyelembe a ragasztó kötési idejét.

Ellenőrizze a 3BD-E készülék menetes részének tövénél az „O” gyűrű sértetlenségét majd az óramutató járásával egyezően csavarja be azt a rögzített tartóba. Ügyeljen arra, hogy a menetek helyesen kapcsolódjanak. Ferde kapcsolódás esetén a tartó menete megsérülhet ami rögzítetlenséget illetve gázolajfolyást okozhat a későbbiekben.

Törekedjen arra, hogy a 3BD-E eszköz teljes becsavarása után a csatlakozó vezeték a jármű belső, védettebb része felé mutasson. Javasoljuk még kiszerelt állapotban a műanyag tartót a menetes részre felcsavarni. Az így adódó menetbekezdésnek megfelelően jelölje meg a tartó elhelyezési pozíciót a csatlakozó vezeték helyes elhelyezése érdekében.

Helyezze el a csomagban található vezeték köteget úgy, hogy az ne feszüljön, forgó, mozgó alkatrészhez ne érjen. Rögzítse a vezeték köteget a szükséges mértékben a csomagban található kötegelőkkel.

Amennyiben a beépítendő 3BD-E eszköz külön motorfordulatszám mérő egységgel van ellátva akkor a FEKETE színű vezetékvéggel és külön felirattal is megjelölt un. szemes sarut csatlakoztassa a generátor „W” kimenetére. (Fordulatszám jeladó beépítése esetén a bekötési utasítás csatolva.)

Csatlakoztassa a vezetéket az akkumulátorhoz. (A 3BD-E eszköz 12 V és 24V DC hálózat esetén is alkalmazható.)

Minden esetben ELŐSZÖR a KÉK színű NEGATÍV VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA TÖRTÉNJEN MEG. a PIROS színű POZITÍV VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA MÁSODJÁRA LEHETSÉGES.

A fenti sorrend be nem tartása minden esetben a készülék meghibásodását eredményezi mely a későbbi javításnál egyértelműsíthető.

A nem előírás szerinti elektromos bekötés miatt szükséges javítást a Gép Monitoring Kft csak térítés ellenében végzi el.

Csatlakoztassa a vezetékeket, majd a menetes rögzítővel megfelelően rögzítse azt. (Az alkalmazott csatlakozó IP67 minősítésű ipari csatlakozó mely helyes szerelés esetén megfelel az alkalmazási körülményeknek.) Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatás csak egy féleképpen lehetséges!

A készülék megkezdte az adatgyűjtést, adat tárolást és az adat továbbítást. Küldje el a beüzemelt készülék számát a +36-70-409-8680 telefonszámra vagy ainfo@gepcontroll.co.hu címre. (Pl.: „10999 beüzemelve”) A Gép Monitoring Kft munkatársai 12 órán belül –de legkésőbb a következő munkanap 12:00 óráig- megküldik az Ön részére a programhasználathoz szükséges „Felhasználónév” és „Jelszó” adatokat.

Ha a beszerelésselkapcsolatosan kérdése van, hívja a +36-70-409-8680 telefonszámot munkaidőben.

                                                                                  Gép Monitoring Kft

                                                                   4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. szám, fsz.41.

                                                                                  www.gepcontroll.co.hu   

                                                                                                                                               Vissza az előző oldalra.